ชื่อเว็บโครงการประหยัดพลังงานที่จะให้สอ.ลิงค์เข้าไปกรอกข้อมูลไฟฟ้าทุกเดือน
แบบฟอร์มการเข้าโครงการ Eerry ปี 2552
รายละเอียดโครงการ Earry ปี 2552
หลักเกณฑ์และเงื่อนเขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่ายบริการในสังกัดกระทรวง
 
::ภาพกิจกรรม::